De Therapie

TherapieTherapie is in onze visie geen tovertruc: er is geen quick fix of magisch stokje waarmee gezwaaid wordt om de cliënt te helpen. De cliënt zal het zelf moeten doen en vaak is het hard werken. De therapeut begeleid hierin. Centraal staat de holistische aanpak: problemen staan niet op zichzelf maar moeten in hun geheel bekeken worden. Middels een verweven aanpak van zowel symptoom als oorzaak bestrijding wordt getracht tot duurzame oplossingen te komen.

De therapie heeft als doel een ontwikkeling teweeg te brengen. Cliënten komen voor een breed scala aan problemen. Hierbij kan de initiële klacht relatief eenvoudig lijken, maar ligt zij vaak diep geworteld in de ervaringen van de cliënt. In de ontwikkeling leert de cliënt om te gaan met verleden en ervaringen en leert zij op een andere manier tegen zaken aan te kijken. Vooral de cliënt zelf doet het werk; het is hard werken maar moet tot een duurzame oplossing leiden.