Uw psychische begeleiding en coaching

Hier vindt u meer informatie over de therapie en de therapeut.

Herkent u zich in één van deze klachten?

– overspannenheid en burn-out
– werk/studie gerelateerde klachten
– problemen op seksueel gebied
– relatieproblemen met de partner of binnen het gezin
– zingevingsvraagstukken
– identiteitsproblemen
– negatief zelfbeeld
– levensfaseproblemen
– trauma gerelateerde klachten (PTSS) en angstklachtenpaniek
– dwang
– depressie
– rouwverwerking – eetstoornissen

De werkwijze

Onze werkwijze is in onze visie geen tovertruc: er is geen quick fix of magisch stokje waarmee gezwaaid wordt om de cliënt te helpen. De cliënt zal het zelf moeten doen en vaak is het hard werken. De begeleider begeleid hierin. Centraal staat de holistische aanpak: problemen staan niet op zichzelf maar moeten in hun geheel bekeken worden. Middels een verweven aanpak van zowel symptoom als oorzaak bestrijding wordt getracht tot duurzame oplossingen te komen.

De werkwijze heeft als doel een ontwikkeling teweeg te brengen. Cliënten komen voor een breed scala aan problemen. Hierbij kan de initiële klacht relatief eenvoudig lijken, maar ligt zij vaak diep geworteld in de ervaringen van de cliënt. In de ontwikkeling leert de cliënt om te gaan met verleden en ervaringen en leert zij op een andere manier tegen zaken aan te kijken. Vooral de cliënt zelf doet het werk; het is hard werken maar moet tot een duurzame oplossing leiden.

Wachttijden

Na de aanmelding per telefoon of e-mail wordt het eerste intakegesprek binnen maximaal 3 weken gepland, hierna volgt binnen maximaal 2 weken het tweede intakegesprek. Na doorgaans 2 tot 3 intakegesprekken volgt de diagnose en kan de behandeling aanvangen. Hiermee blijft de wachttijd binnen de vastgestelde Treeknormen (wachttijd 4 weken tot eerste consult, wachttijd 4 weken tot diagnose, wachttijd 6 weken tot aanvang behandeling). De wachttijd voor aanvang van behandeling is niet afhankelijk van uw diagnose.

De begeleiding wordt gestart binnen maximaal 2 weken na het tweede intakegesprek.

Hiermee is de maximale wachttijd vanaf aanmelding dus 3 weken en de maximale wachttijd tot start van de behandeling 7 weken.


De therapeut

M.J.M. Rongen is sinds 1993 therapeut. Tot 1995 heeft zij in diverse instellingen gewerkt, waarna zij als vrijgevestigd therapeut is begonnen.

Mevr. Rongen is gespecialiseerd in diverse behandelvormen en was supervisor binnen de psychotherapie en geaccrediteerd seksuoloog.

De filosofie bij het geven van therapie was altijd geweest: ‘therapie in de huiskamer‘. Dit wil zeggen dat de therapie in een informele setting plaatsvond zodat de cliënt zich zo veel mogelijk op diens gemak voelt. Hierdoor kon de therapie zich richten op de problematiek die voorligt.

Doelgroepen

Mevr. Rongen richtte zich voorheen op de diagnostiek en behandeling van psychologische problemen en psychiatrische klachten bij volwassenen en ouderen; geen jongeren onder de 18 jaar. Zij bood zowel kortdurende als langdurende trajecten binnen de specialistische GGZ aan.

Niet alle problematiek kan ambulant worden behandeld. Als er sprake was van verslavingen, ernstige suïcidaliteit of psychose wordt er met een concreet advies terugverwezen naar de huisarts. Die kon dan vervolgens gericht verwijzen naar een specialistische setting die goed is toegerust op de bescherming en behandeling die dan nodig is.

Ook bij crisisgevoeligheid is de praktijk niet geschikt vanwege beperkte beschikbaarheid. In dat geval kunt u beter terecht bij een GGZ-instelling, waar er speciale regelingen zijn voor crisis en achterwacht.


Scroll naar boven