Eetstoornis

eetstoornis

Eetstoornissen

Eten is nodig om te blijven leven. Iedereen is er dagelijks mee bezig. Voor mensen met een eetstoornis is eten en alles wat daarmee te maken heeft een obsessie. Zij zijn extreem bang om aan te komen en verbergen hun eetproblemen zo veel mogelijk. Sommigen eten helemaal niet meer. Anderen hebben juist last van eetbuien, waarbij zij in korte tijd grote hoeveelheden voedsel eten. Mensen met een eetstoornis hebben ook een verstoord beeld of beleving van hun lichaam. Zij vinden zichzelf bijvoorbeeld heel dik, terwijl ze eigenlijk een normaal gewicht hebben of juist te dun zijn. De mate waarin deze mensen tevreden zijn met zichzelf hangt sterk af van hun tevredenheid over hun gewicht, hun lichaamsvorm of hun eetgedrag.

Erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen – bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, perfectionisme – en sociale factoren, zoals grote veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen, kunnen leiden tot een eetstoornis. Eetstoornissen komen veel voor in Nederland. Het is niet iets om te verbergen of je voor te schamen. Het is goed dat u hulp heeft gezocht. Eetstoornissen kunnen namelijk ernstige lichamelijke gevolgen hebben, zoals ontregeling van stofwisseling en hormoonhuishouding, duizeligheid, bloedarmoede, spierzwakte, moeheid, hartritme-, nier- en leverfunctiestoornissen.

Er zijn drie typen eetstoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetstoornissen Niet Anders Omschreven (NAO), bijvoorbeeld de eetbuistoornis.

Therapie bij eetstoornissen

In de therapie wordt in een aantal stappen toegewerkt naar een gezond eetpatroon, een stabiel gewicht (dat past bij de lengte) en een gezonde kijk op het lichaam. Samen met uw psychotherapeut ontdekt u waarom u uw eetstoornis in stand houdt. Hierbij is het belangrijk dat u er bewust voor kiest te veranderen. Dat lijkt logisch, maar de stap naar verandering is vaak moeilijk. Gedrag dat bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid, troost of controle geeft, moet worden losgelaten. Als u eenmaal de keuze gemaakt heeft om te veranderen, dan volgen de volgende stappen:
• Problemen leren analyseren
• Eetpatroon normaliseren
• Zicht op gewicht
• Stoppen met gewichtscontrolerende maatregelen
• Anders leren denken
• Terugval voorkomen

De uiteindelijke behandeling is ook afhankelijk van de
mogelijkheden en wensen van de cliënt.

Vormen van eetstoornissen

Anorexia nervosa

Mensen met anorexia nervosa (magerzucht) hebben een intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden, ook al is er juist sprake van ernstig ondergewicht. Zij hebben een lichaamsgewicht van minder dan 85% van het gewicht dat voor hun leeftijd en lengte normaal en gezond is. De menstruatie is gestopt. Daarnaast is er een stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht beleeft. Mensen met anorexia nervosa voelen zich dik, ook al zijn ze graatmager. Uiterlijk en gewicht zijn zeer belangrijk voor hun gevoel van tevredenheid over zichzelf. Mensen met anorexia nervosa lijnen extreem. Sommigen braken en/of maken gebruik van laxeermiddelen om het voedsel dat ze hebben gegeten kwijt te raken. Anderen bewegen weer overmatig. Dit is compensatiegedrag om het afvallen te versnellen.

Boulimia nervosa

Mensen met boulimia nervosa (Vraatzucht) hebben meerdere malen per week een eetbui. Tijdens een eetbui eten ze in relatief korte tijd erg veel voedsel. Zij proppen zich vol en kunnen niet meer stoppen. Meestal bestaat zo’n bui uit voedsel dat zij zichzelf buiten de eetbuien niet toestaan. Aan de eetbui beleven zij weinig plezier. Ze proeven het voedsel eigenlijk niet eens. Na afloop voelen ze zich zwak en schuldig. Zij hebben het gevoel hier geen controle over te hebben. Omdat mensen met boulimia nervosa zich schamen voor hun eetverslaving, hebben ze die eetbuien altijd alleen en in het geheim. Zij proberen gewichtstoename te voorkomen door compensatiegedrag. Sommigen doen dit door te braken of laxeren, anderen door te lijnen en/of extreem veel te bewegen. Hun uiterlijk en gewicht bepalen in hoge mate hoe deze mensen over zichzelf denken.

Eetbuistoornis

We spreken van een eetbuistoornis als iemand meerdere eetbuien per week heeft, waarbij hij of zij in korte tijd extreem veel voedsel eet en geen gevoel van controle over het eetgedrag heeft. Deze eetbuien hebben meestal een vast patroon. Omdat mensen zich schamen voor hun gedrag hebben ze die eetbuien altijd alleen en in het geheim. Na het overeten walgen mensen vaak van zichzelf en voelen zich soms depressief of eenzaam. Mensen met een eetbuistoornis vertonen geen compensatiegedrag. Zij gaan dus niet (of zelden) braken, vasten, laxeren of overmatig bewegen. De eetbuien of het regelmatig dooreten kunnen op den duur leiden tot ernstig overgewicht (obesitas). Mensen met een eetbuistoornis koppelen hun zelfwaardering vaak voor een groot deel aan hun uiterlijk.

bron: vgtc.nl