zorgverzekering+kiezen

De vergoeding voor therapie is een wirwar van regels en systemen welk, helaas, ook elk jaar weer verandert. Uitgangspunt is altijd het jaar van aanvang en de verzekeringssituatie van de cliënt op dat moment. Klik uw relevante jaar aan voor meer informatie.

2020

De geestelijke gezondheidzorg wordt opgedeeld in 3 echelons: behandeling bij de poh-ggz, behandeling in de basis ggz, behandeling in de specialistische ggz.

De eerste indicatie waar behandeling dient plaats te vinden doet de huisarts en hij vermeldt deze indicatie ook op de verwijsbrief. Indien er sprake is van behandeling binnen de basis ggz of de specialistische ggz, wordt er een diagnose behandel combinatie, ofwel een DBC gestart. Afhankelijk van de diagnose en behandeling (aard en duur) volgt dan uiteindelijk een ‘eindproduct’.

Indien behandeling plaatsvindt in de basis ggz, kan er sprake zijn van 1 van 4 producten:

basis ggz kort (verwachtte behandelduur tot 295 minuten)
basis ggz middel (verwachtte behandelduur tot 495 minuten)
basis ggz lang (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)
basis ggz chronish (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)

De therapeut schat in welk product het meest geschikt is. Voor elk product staat een vast door de overheid bepaald, wettelijk tarief.

Indien behandeling plaatsvindt in de specialistische ggz, volgt de DBC uit de (hoofd) diagnose en het uiteindelijke aantal minuten tijd dat de therapeut heeft geregisteerd en wordt het eindproduct dus pas achteraf vastgesteld.

De diagnose is de DSM V diagnose: een classificatie systeem waarin gepoogd wordt de cliënt ondubbelzinnig te classificeren aan de hand primaire symptomatologie, achterliggende persoonlijkheidsstoornissen, (bijkomende) somatische ziekten, psychosociale en uitlokkende factoren en niveau van functioneren.

Het aantal minuten tijd dat de therapeut registreert, betreft de directe tijd (telefonisch, persoonlijk, per mail) gespendeerd aan de cliënt maar ook de indirecte tijd gespendeerd aan de cliënt voor verslaglegging, studie en cooldown tijd.

De aard van de werkzaamheden binnen de geregistreerde tijd valt qua directe tijd in een van de therapievormen: systeemtherapie, gedragstherapie, cognitievetherapie. De indirecte tijd kan een veelheid van werkzaamheden bevatten.

Deze factoren samen zorgen voor een “product” waar een vast, door de overheid bepaald, tarief voor staat.

Vergoedingen

Allereerst stelt de cliënt vast of therapie in 2020 is aangevangen. Aanvang is het eerste moment van contact binnen de DBC, hetzij face to face, ear to ear of byte to byte. Anders gesteld, dit eerste contact kan in persoon, telefonisch dan wel per mail zijn. Na vaststelling van het aanvangs jaar, stelt de cliënt vast bij welke verzekeraar zij op dat moment verzekerd was. Tenslotte stelt de cliënt vast wat haar eigen risico voor 2020 was.

Het minimale wettelijk eigen risico bedraagt in 2020 € 385,00, maar kan per geval hoger zijn indien de cliënt daarvoor kiest.

Nadat duidelijk is welk product en daarmee welke kosten de therapie van de cliënt bedragen worden hier eerst het (restant) eigen risico vanaf getrokken. Er resteert dan nog soms een rest som die voldaan moet worden. Van belang is dan waar en hoe de cliënt verzekerd is en of de therapeut met deze verzekering een contract heeft afgesloten. Dit bepaalt in hoeverre cliënt dan wel de verzekeraar de rest som dient te voldoen.

PPS Venlo heeft contracten met Coöperatie VGZ, CZ groep, DSW,  en Achmea groep. Deze hebben ieder diverse merken in hun portfolio. U kunt bij uw verzekeraar nagaan of deze onderdeel uitmaakt van een van bovenstaande verzekeraars,

Het is dus van groot belang voor de therapie begint, vast te stellen welke verzekeraar in het spel is en of de therapeut daar gecontracteerd is.  Hier is de cliënt zelf verantwoordelijk voor.

Niet gecontracteerde zorg

Tarieven
Voor zorg waarvoor geen contract is afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en s-ggz. Indien u deze zorg afneemt, komt u meestal in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten door uw verzekeraar. De restsom dient u zelf te voldoen. Het is van groot belang dat de cliënt zelf dus eerst informeert bij de verzekeraar of er voor de benodigde zorg sprake is van gecontracteerde zorg en zo niet, of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke vergoeding en wat de eventueel door de cliënt zelf te betalen reststom zou zijn.

Indien u de behandeling zelf betaalt gelden ook de 100% NZa tarieven.

Dit zijn de tarieven voor gb-ggz in 2020.
De tarieven voor s-ggz vindt u hier als eerste bijlage.

Tarief overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 120,27 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief No-Show
Bij een no-show wordt door PPS venlo een tarief van € 125.00 gerekend.

2019

De geestelijke gezondheidzorg wordt opgedeeld in 3 echelons: behandeling bij de poh-ggz, behandeling in de basis ggz, behandeling in de specialistische ggz.

De eerste indicatie waar behandeling dient plaats te vinden doet de huisarts en hij vermeldt deze indicatie ook op de verwijsbrief. Indien er sprake is van behandeling binnen de basis ggz of de specialistische ggz, wordt er een diagnose behandel combinatie, ofwel een DBC gestart. Afhankelijk van de diagnose en behandeling (aard en duur) volgt dan uiteindelijk een ‘eindproduct’.

Indien behandeling plaatsvindt in de basis ggz, kan er sprake zijn van 1 van 4 producten:

basis ggz kort (verwachtte behandelduur tot 295 minuten)
basis ggz middel (verwachtte behandelduur tot 495 minuten)
basis ggz lang (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)
basis ggz chronish (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)

De therapeut schat in welk product het meest geschikt is. Voor elk product staat een vast door de overheid bepaald, wettelijk tarief.

Indien behandeling plaatsvindt in de specialistische ggz, volgt de DBC uit de (hoofd) diagnose en het uiteindelijke aantal minuten tijd dat de therapeut heeft geregisteerd en wordt het eindproduct dus pas achteraf vastgesteld.

De diagnose is de DSM V diagnose: een classificatie systeem waarin gepoogd wordt de cliënt ondubbelzinnig te classificeren aan de hand primaire symptomatologie, achterliggende persoonlijkheidsstoornissen, (bijkomende) somatische ziekten, psychosociale en uitlokkende factoren en niveau van functioneren.

Het aantal minuten tijd dat de therapeut registreert, betreft de directe tijd (telefonisch, persoonlijk, per mail) gespendeerd aan de cliënt maar ook de indirecte tijd gespendeerd aan de cliënt voor verslaglegging, studie en cooldown tijd.

De aard van de werkzaamheden binnen de geregistreerde tijd valt qua directe tijd in een van de therapievormen: systeemtherapie, gedragstherapie, cognitievetherapie. De indirecte tijd kan een veelheid van werkzaamheden bevatten.

Deze factoren samen zorgen voor een “product” waar een vast, door de overheid bepaald, tarief voor staat.

Vergoedingen

Allereerst stelt de cliënt vast of therapie in 2019 is aangevangen. Aanvang is het eerste moment van contact binnen de DBC, hetzij face to face, ear to ear of byte to byte. Anders gesteld, dit eerste contact kan in persoon, telefonisch dan wel per mail zijn. Na vaststelling van het aanvangs jaar, stelt de cliënt vast bij welke verzekeraar zij op dat moment verzekerd was. Tenslotte stelt de cliënt vast wat haar eigen risico voor 2019 was.

Het minimale wettelijk eigen risico bedraagt in 2019 € 385,00, maar kan per geval hoger zijn indien de cliënt daarvoor kiest.

Nadat duidelijk is welk product en daarmee welke kosten de therapie van de cliënt bedragen worden hier eerst het (restant) eigen risico vanaf getrokken. Er resteert dan nog soms een rest som die voldaan moet worden. Van belang is dan waar en hoe de cliënt verzekerd is en of de therapeut met deze verzekering een contract heeft afgesloten. Dit bepaalt in hoeverre cliënt dan wel de verzekeraar de rest som dient te voldoen.

PPS Venlo heeft contracten met Coöperatie VGZCZ groepDSW,  en Achmea groep. Deze hebben ieder diverse merken in hun portfolio. U kunt bij uw verzekeraar nagaan of deze onderdeel uitmaakt van een van bovenstaande verzekeraars,

Het is dus van groot belang voor de therapie begint, vast te stellen welke verzekeraar in het spel is en of de therapeut daar gecontracteerd is.  Hier is de cliënt zelf verantwoordelijk voor.

Niet gecontracteerde zorg

Tarieven
Voor zorg waarvoor geen contract is afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en s-ggz. Indien u deze zorg afneemt, komt u meestal in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten door uw verzekeraar. De restsom dient u zelf te voldoen. Het is van groot belang dat de cliënt zelf dus eerst informeert bij de verzekeraar of er voor de benodigde zorg sprake is van gecontracteerde zorg en zo niet, of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke vergoeding en wat de eventueel door de cliënt zelf te betalen reststom zou zijn.

Indien u de behandeling zelf betaalt gelden ook de 100% NZa tarieven.

Dit zijn de tarieven voor gb-ggz in 2019.
De tarieven voor s-ggz vindt u hier als eerste bijlage.

Tarief overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €  105,25 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief No-Show
Bij een no-show wordt door PPS venlo een tarief van € 125.00 gerekend.

2018

De geestelijke gezondheidzorg wordt opgedeeld in 3 echelons: behandeling bij de poh-ggz, behandeling in de basis ggz, behandeling in de specialistische ggz.

De eerste indicatie waar behandeling dient plaats te vinden doet de huisarts en hij vermeldt deze indicatie ook op de verwijsbrief. Indien er sprake is van behandeling binnen de basis ggz of de specialistische ggz, wordt er een diagnose behandel combinatie, ofwel een DBC gestart. Afhankelijk van de diagnose en behandeling (aard en duur) volgt dan uiteindelijk een ‘eindproduct’.

Indien behandeling plaatsvindt in de basis ggz, kan er sprake zijn van 1 van 4 producten:

basis ggz kort (verwachtte behandelduur tot 295 minuten)
basis ggz middel (verwachtte behandelduur tot 495 minuten)
basis ggz lang (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)
basis ggz chronish (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)

De therapeut schat in welk product het meest geschikt is. Voor elk product staat een vast door de overheid bepaald, wettelijk tarief.

Indien behandeling plaatsvindt in de specialistische ggz, volgt de DBC uit de (hoofd) diagnose en het uiteindelijke aantal minuten tijd dat de therapeut heeft geregisteerd en wordt het eindproduct dus pas achteraf vastgesteld.

De diagnose is de DSM V diagnose: een classificatie systeem waarin gepoogd wordt de cliënt ondubbelzinnig te classificeren aan de hand primaire symptomatologie, achterliggende persoonlijkheidsstoornissen, (bijkomende) somatische ziekten, psychosociale en uitlokkende factoren en niveau van functioneren.

Het aantal minuten tijd dat de therapeut registreert, betreft de directe tijd (telefonisch, persoonlijk, per mail) gespendeerd aan de cliënt maar ook de indirecte tijd gespendeerd aan de cliënt voor verslaglegging, studie en cooldown tijd.

De aard van de werkzaamheden binnen de geregistreerde tijd valt qua directe tijd in een van de therapievormen: systeemtherapie, gedragstherapie, cognitievetherapie. De indirecte tijd kan een veelheid van werkzaamheden bevatten.

Deze factoren samen zorgen voor een “product” waar een vast, door de overheid bepaald, tarief voor staat.

Vergoedingen

Allereerst stelt de cliënt vast of therapie in 2018 is aangevangen. Aanvang is het eerste moment van contact binnen de DBC, hetzij face to face, ear to ear of byte to byte. Anders gesteld, dit eerste contact kan in persoon, telefonisch dan wel per mail zijn. Na vaststelling van het aanvangs jaar, stelt de cliënt vast bij welke verzekeraar zij op dat moment verzekerd was. Tenslotte stelt de cliënt vast wat haar eigen risico voor 2018 was.

Het minimale wettelijk eigen risico bedraagt in 2018 € 385,00, maar kan per geval hoger zijn indien de cliënt daarvoor kiest.

Nadat duidelijk is welk product en daarmee welke kosten de therapie van de cliënt bedragen worden hier eerst het (restant) eigen risico vanaf getrokken. Er resteert dan nog soms een rest som die voldaan moet worden. Van belang is dan waar en hoe de cliënt verzekerd is en of de therapeut met deze verzekering een contract heeft afgesloten. Dit bepaalt in hoeverre cliënt dan wel de verzekeraar de rest som dient te voldoen.

PPS Venlo heeft contracten met Coöperatie VGZCZ groepDSW,  en Achmea groep. Deze hebben ieder diverse merken in hun portfolio. U kunt bij uw verzekeraar nagaan of deze onderdeel uitmaakt van een van bovenstaande verzekeraars,

Het is dus van groot belang voor de therapie begint, vast te stellen welke verzekeraar in het spel is en of de therapeut daar gecontracteerd is.  Hier is de cliënt zelf verantwoordelijk voor.

Niet gecontracteerde zorg

Tarieven
Voor zorg waarvoor geen contract is afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en s-ggz. Indien u deze zorg afneemt, komt u meestal in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten door uw verzekeraar. De restsom dient u zelf te voldoen. Het is van groot belang dat de cliënt zelf dus eerst informeert bij de verzekeraar of er voor de benodigde zorg sprake is van gecontracteerde zorg en zo niet, of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke vergoeding en wat de eventueel door de cliënt zelf te betalen reststom zou zijn.

Indien u de behandeling zelf betaalt gelden ook de 100% NZa tarieven.

Dit zijn de tarieven voor gb-ggz in 2018.
Dit zijn de tarieven voor s-ggz in 2018.

Tarief overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: €  101,03 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief No-Show
Bij een no-show wordt door PPS venlo een tarief van € 125.00 gerekend.

2017

De geestelijke gezondheidzorg wordt opgedeeld in 3 echelons: behandeling bij de poh-ggz, behandeling in de basis ggz, behandeling in de specialistische ggz.

De eerste indicatie waar behandeling dient plaats te vinden doet de huisarts en hij vermeldt deze indicatie ook op de verwijsbrief. Indien er sprake is van behandeling binnen de basis ggz of de specialistische ggz, wordt er een diagnose behandel combinatie, ofwel een DBC gestart. Afhankelijk van de diagnose en behandeling (aard en duur) volgt dan uiteindelijk een ‘eindproduct’.

Indien behandeling plaatsvindt in de basis ggz, kan er sprake zijn van 1 van 4 producten:

basis ggz kort (verwachtte behandelduur tot 295 minuten)
basis ggz middel (verwachtte behandelduur tot 495 minuten)
basis ggz lang (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)
basis ggz chronish (verwachtte behandelduur tot 750 minuten)

De therapeut schat in welk product het meest geschikt is. Voor elk product staat een vast door de overheid bepaald, wettelijk tarief.

Indien behandeling plaatsvindt in de specialistische ggz, volgt de DBC uit de (hoofd) diagnose en het uiteindelijke aantal minuten tijd dat de therapeut heeft geregisteerd en wordt het eindproduct dus pas achteraf vastgesteld.

De diagnose is de DSM V diagnose: een classificatie systeem waarin gepoogd wordt de cliënt ondubbelzinnig te classificeren aan de hand primaire symptomatologie, achterliggende persoonlijkheidsstoornissen, (bijkomende) somatische ziekten, psychosociale en uitlokkende factoren en niveau van functioneren.

Het aantal minuten tijd dat de therapeut registreert, betreft de directe tijd (telefonisch, persoonlijk, per mail) gespendeerd aan de cliënt maar ook de indirecte tijd gespendeerd aan de cliënt voor verslaglegging, studie en cooldown tijd.

De aard van de werkzaamheden binnen de geregistreerde tijd valt qua directe tijd in een van de therapievormen: systeemtherapie, gedragstherapie, cognitievetherapie. De indirecte tijd kan een veelheid van werkzaamheden bevatten.

Deze factoren samen zorgen voor een “product” waar een vast, door de overheid bepaald, tarief voor staat.

Vergoedingen

Allereerst stelt de cliënt vast of therapie in 2017 is aangevangen. Aanvang is het eerste moment van contact binnen de DBC, hetzij face to face, ear to ear of byte to byte. Anders gesteld, dit eerste contact kan in persoon, telefonisch dan wel per mail zijn. Na vaststelling van het aanvangs jaar, stelt de cliënt vast bij welke verzekeraar zij op dat moment verzekerd was. Tenslotte stelt de cliënt vast wat haar eigen risico voor 2017 was.

Het minimale wettelijk eigen risico bedraagt in 2017 € 385,00, maar kan per geval hoger zijn indien de cliënt daarvoor kiest.

Nadat duidelijk is welk product en daarmee welke kosten de therapie van de cliënt bedragen worden hier eerst het (restant) eigen risico vanaf getrokken. Er resteert dan nog soms een rest som die voldaan moet worden. Van belang is dan waar en hoe de cliënt verzekerd is en of de therapeut met deze verzekering een contract heeft afgesloten. Dit bepaalt in hoeverre cliënt dan wel de verzekeraar de rest som dient te voldoen.

PPS Venlo heeft contracten met Coöperatie VGZ, CZ groep, DSW, Multizorg en Achmea groep. Deze hebben ieder diverse merken in hun portfolio. U kunt bij uw verzekeraar nagaan of deze onderdeel uitmaakt van een van bovenstaande verzekeraars,

Het is dus van groot belang voor de therapie begint, vast te stellen welke verzekeraar in het spel is en of de therapeut daar gecontracteerd is.  Hier is de cliënt zelf verantwoordelijk voor.

Niet gecontracteerde zorg

Tarieven
Voor zorg waarvoor geen contract is afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz en s-ggz. Indien u deze zorg afneemt, komt u meestal in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de kosten door uw verzekeraar. De restsom dient u zelf te voldoen. Het is van groot belang dat de cliënt zelf dus eerst informeert bij de verzekeraar of er voor de benodigde zorg sprake is van gecontracteerde zorg en zo niet, of er sprake kan zijn van een gedeeltelijke vergoeding en wat de eventueel door de cliënt zelf te betalen reststom zou zijn.

Indien u de behandeling zelf betaalt gelden ook de 100% NZa tarieven.

Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.
Dit zijn de tarieven voor de s-ggz in 2017.

Tarief overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Tarief No-Show
Bij een no-show wordt door PPS venlo een tarief van € 125.00 gerekend.