Op deze pagina vindt u informatie over (psycho)therapie in het algemeen, de therapeut en hoe uw therapie zal verlopen.

De therapie

TherapieTherapie is in onze visie geen tovertruc: er is geen quick fix of magisch stokje waarmee gezwaaid wordt om de cliënt te helpen. De cliënt zal het zelf moeten doen en vaak is het hard werken. De therapeut begeleid hierin. Centraal staat de holistische aanpak: problemen staan niet op zichzelf maar moeten in hun geheel bekeken worden.
Lees verder…

De therapeut

MJM RongenM.J.M. Rongen is sinds 1993 therapeut. Tot 1995 heeft zij in diverse instellingen gewerkt, waarna zij als vrijgevestigd therapeut is begonnen.Mevr. Rongen is gespecialiseerd in diverse therapievormen en is supervisor binnen de psychotherapie en geaccrediteerd seksuologe.
Lees verder…

Verloop van de therapie

downloadAllereerst dient de cliënt zich bij de huisarts te melden. Deze heeft een poortwachter functie tot de gezondheidszorg. Met diverse tools, ondersteund door de poh-ggz (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) stelt de huisarts een eerste diagnose en verwijst, indien nodig, de cliënt door naar of een therapeut werkzaam in de basis GGz, dan wel een therapeut werkzaam in de specialistische ggz. Mevr Rongen is actief in beide velden.
Lees verder…

Wachttijden

clock-1196246-640x480Na de telefonische aanmelding wordt het eerste intakegesprek binnen maximaal 3 weken gepland, hierna volgt binnen maximaal 2 weken het tweede intakegesprek. De behandeling wordt gestart binnen maximaal 2 weken na het tweede intakegesprek.

Hiermee is de maximale wachttijd vanaf aanmelding dus 3 weken en de maximale wachttijd tot start van de behandeling 7 weken.
Lees verder…