Verloop van de therapie

downloadAllereerst dient de cliënt zich bij de huisarts te melden. Deze heeft een poortwachter functie tot de gezondheidszorg. Met diverse tools, ondersteund door de poh-ggz (Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) stelt de huisarts een eerste diagnose en verwijst, indien nodig, de cliënt door naar of een therapeut werkzaam in de basis GGz, dan wel een therapeut werkzaam in de specialistische ggz. Mevr Rongen is actief in beide velden.

Na de doorverwijzing neemt u contact op met mevr. Rongen. Telefonisch wordt kort besproken wat u verlangt, welke doorverwijzing u heeft, wat mevr. Rongen denkt te kunnen betekenen en wat de eventuele wachttijd is. Ook wordt de cliënt geattendeerd op de wijze van vergoedingen in het algemeen, maar verder draagt de cliënt hier zelf verantwoording voor. Indien de cliënt dit wil, wordt een eerste afspraak gepland.

Voor de eerste afspraak krijgt de cliënt het verzoek via internet een tweetal vragenlijsten in te vullen: de OQ-45 en de Core34. Deze dienen ertoe vast te stellen hoe het gesteld is met het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de cliënt. Daarnaast, bij afronding van de therapie, worden dezelfde vragenlijsten nogmaals voorgelegd om te constateren of er verbetering heeft opgetreden.

Buiten de twee digitale vragenlijsten, krijgt de cliënt ook een intakeformulier toegezonden. Hierin geeft de cliënt gedetailleerd aan wat de aard van de hulpvraag is, welke verwachtingen zij heeft en relevante achtergrond informatie.

Na het bespreken van het intakeformulier en de twee vragenlijsten wordt een indicatie gesteld en bekeken of er naar het juiste echelon GGz is verwezen. Vervolgens wordt of terugverwezen naar de huisarts, dan wel een behandelplan opgesteld. De cliënt tekent dit ter accordering en de therapie gaat van start. Bij therapie die zich over een periode langer dan 365 dagen strekt, worden tussentijds nogmaals de vragenlijsten afgenomen.

Na beeindiging van de therapie worden de vragenlijsten een laatste keer afgenomen en wordt de ontwikkeling in score besproken. Tenslotte volgt digitaal ook nog een tevredenheidsonderzoek.