Behandelingen

Op deze pagina vindt u diverse informatiebronnen inzake stoornissen en behandelmethoden. Voor een juiste diagnose en behandeling moet u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts en/of therapeut.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een persoonsgerichte psychotherapie die gericht is op het leren herkennen en veranderen van disfunctionele patronen. Veel van deze patronen zijn vroeg in het leven ontstaan, bijvoorbeeld in het gezin tijdens het opgroeien of door andere ervaringen in de jeugd.


EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.


Angststoornissen

Iedereen is wel eens gespannen of ergens bang voor. Dat is normaal. Angst is ook nuttig, omdat het ons waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Maar soms is de angst te hoog ten opzichte van het gevaar.


Depressie

Ieder mens heeft wel eens een sombere bui of voelt zich een dagje ‘depressief’. Zo’n dipje is echter iets anders dan een depressie. Een sombere bui werpt als een donkere wolk een tijdje een schaduw over ons leven en drijft dan vanzelf weer over. Een depressie verdwijnt echter niet zomaar en onttrekt dag na dag de kleur en de zin aan ons bestaan.


Somatoforme Stoornis

Mensen met een somatoforme stoornis hebben langdurig last van lichamelijke klachten zonder dat daarvoor een medische oorzaak te vinden is. Dat er sprake is van onverklaarde klachten wil nog niet zeggen dat er geen medische oorzaak i­s, of dat deze nooit gevonden zal worden. Het betekent evenmin dat er sprake is van fantasie of aanstellerij.


Eetstoornis

Eten is nodig om te blijven leven. Iedereen is er dagelijks mee bezig. Voor mensen met een eetstoornis is eten en alles wat daarmee te maken heeft een obsessie. Zij zijn extreem bang om aan te komen en verbergen hun eetproblemen zo veel mogelijk.


Scroll naar boven