Kosten en Vergoedingen

De vergoeding voor therapie is een wirwar van regels en systemen welk, helaas, regelmarig weer verandert. Uitgangspunt is altijd het jaar van aanvang en de verzekeringssituatie van de cliënt op dat moment.

Vanaf 2023 wordt er een nieuw vergoedingssysteem gehanteerd voor psychotherapie, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Het oude DBC systeem wordt niet meer gebruikt.

In principe wordt psychotherapie vergoed vanuit de basisverzekering; een aanvullende verzekering is dus niet nodig. Wel verschilt de vergoeding afhankelijk van uw verzekeraar en verzekeringsvorm.

Gecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie onze praktijk een contract afgesloten heeft, wordt de therapie, behoudens uw eigen risico, volledig vergoed. Het maakt dan niet uit of u een natura- of restitutiepolis heeft.

Voor 2023 heeft PPS Venlo contracten met de volgende verzekeraars:

  • DSW-groep
  • UVIT
  • CZ
  • Zilveren Kruis – Achmea

Indien er sprake is van gecontracteerde zorg kan de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening gebracht worden.

Niet gecontracteerde zorg

Indien u verzekerd bent bij een verzekeraar met wie onze praktijk geen contract heeft afgesloten, is uw verzekeringsvorm van belang:

  • bij een naturapolis moet u denken aan een vergoeding van tussen de 50% en 80% van de kosten. Dit verschilt per verzekeraar
  • bij een resistutiepolis moet u denken aan een  vergoeding van tussen de 90% en 100% van de kosten. Ook dit verschilt per verzekeraar.

Indien er sprake is van niet gecontracteerde zorg of een situatie waarin u liever zelf de behandeling betaalt, zal de facturatie lopen via Infomedics. Het tarief is in lijn met de landelijke NZA tarieven.

U dient in alle gevallen uw eigen risico wel te betalen.

Kosten

De kosten voor een sessie van 45 minuten zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en bedragen € 147,95.

Zorg voor aanvang van uw behandeling dat u duidelijk weet hoeveel voor uw behandeling vergoed wordt. Uw verzekeraar kan u hier verder bij helpen.

Scroll naar boven